დანადგარები

ინსტრუმენტები

ძლიერი მაგნიტი ფირის აპლიკაციისთვის
მაგნიტი magnet ეს არის მაგნიტი რომელიც მეტალის ზედაპირზე დაკრობაში შეგიცვლით ერთ დამხმარე მუშა ხელს, რომელიც ამ პროდუქტის უქონლობის შემთხვევაში დაკავდებოდა ფირის დაჭერით, დაფიქსირებით ერთ ადგილზე სანამ მეორეს ფირი გადაყავს ზედაპირზე. ამ პროდუქტის მეშვეობით თქვენ გაგიადვილდებათ აპლიკაციის თუ ნაბეჭდის მოსწორება მანქანის ზედაპირზე, და დააჩქარებთ ოპერაციებს.