ინფორმაცია

საბეჭდ-სასერი თერმულად გადასაყვანი ხელოვნური აბრეშუმი

POLI FLOCK-  არის მაღალი ხარისხის თერმულად გადასაყვანი ხელოვნური აბრეშუმი, იგივე, ვისკოზა. მისი შესანიშნავი ბარხატის ფაქტურა და ბრწყინვალება მიღწეულია მაღალი ბოჭკოვანი სიმჭიდროვით. ამ მასალას აქვს დაჭრისა და გასუფთავების შესანიშნავი მახასიათებლები; შესაძლებელია დეტალური ლოგოებისა და განსაკუთრებულად პატარა წარწერების ამოჭრაც კი.