ინფორმაცია

ახალი ფერი.

დაგვემატა ახალი თერმო ფირი, იასამნისფერი.