ინფორმაცია

ფურცლები თერმული გადაყვანისთვის

დაგვემატა ამერიკული ფურცლები თერმული გადაყვანისთვის

განკუთვნილია ჭავლური და ლაზერული პრინტერებისთვის. გაყიდვაში გვაქვს როგორც თეთრი ასევე ფერადი მაისურებისთვის.