თერმო ფურცელი

 

მაღალი ხარისხის, გერმანული სტანდარტის, თერმო ტრანსფერ ფურცლები, გამოიყენება ლაზერული და ჭავლურ პრინტერებზე საბეჭდად. განასხვავებენ ორი სახის თერმო ფურცლებს: ღია და მუქი ფერის მაისურებისთვის. თერმო ფურცლების უპირატესობა, სხვა სახის საბეჭდ მასალასთან შედარებით, არის ღირებულება და ნაკლები დრო ბეჭდვისთვის. თერმო ფურცლები განკუთვნილია ფოტოგამოსახულების, ნახატების, ფრაზების, ლოგოს და წარწერების დასაბეჭდად ქსოვილზე.   

გაყიდვაში გვაქვს A4 და A3 ზომის ფურცლები, შეფუთვაშია 50 ც. ფურცელი. 

 
300 INKJET LIGHT
საბეჭდი ფირი
 გერმანიაში წარმოებული Inkjet light თერმო ტრანსფერ ფურცლები, განკუთვნილია თეთრი და პასტელის ფერის მაისურებისთვის,  ეს თერმო ფურცლები გამოიყენება ბამბის, პოლიესტერის და პოლიესტერ/ბამბის ქსოვილებისათვის. თერმო ფურცლების ხარისხი გვაძლევს შესაძლებლობას მივიღოთ ბეჭდვის მაღალი ხარისხი და გარჩევადობა. თერმო ფურცლებზე იბეჭდება სარკულად.
პრესის ტემპ.    175°
რეცხვა:   40°
პრესვის დრო   15წამი
ბეჭდვა:   ჭავლური პრინტერი
 
311 INKJET DARK
საბეჭდი ფირი
 გერმანიაში წარმოებული Inkjet dark თერმო ტრანსფერ ფურცლები, განკუთვნილია მუქი ფერის მაისურებისთვის.ეს თერმო ფურცლები გამოიყენება ბამბის, პოლიესტერის და პოლიესტერ/ბამბის ქსოვილებისათვის.  თერმო ფურცლების ხარისხი გვაძლევს შესაძლებლობას მივიღოთ ბეჭდვის მაღალი ხარისხი და გარჩევადობა. ეს თერმო ფურცლები შეიძლება შემოიჭრას კონტურზე საჭრელი პლოტერის მეშვეობით.
პრესის ტემპ.    160°
რეცხვა:   20°
პრესვის დრო   20წამი
ბეჭდვა:   ჭავლური პრინტერი
321 LASER LIGHT 
საბეჭდი ფირი
გერმანიაში წარმოებული laser light თერმო ტრანსფერ ფურცლები, განკუთვნილია თეთრი და პასტელის ფერის მაისურებისთვის, ეს თერმო ფურცლები გამოიყენება ბამბის, პოლიესტერის და პოლიესტერ/ბამბის ქსოვილებისათვის, აგრეთვე "მაუს პად"-ებისთვის. თერმო ფურცლების ხარისხი გვაძლევს შესაძლებლობას მივიღოთ ბეჭდვის მაღალი ხარისხი და გარჩევადობა. თერმო ფურცლებზე იბეჭდება სარკულად.
პრესის ტემპ.   190°
რეცხვა:   40°
პრესვის დრო   20-25წამი
ბეჭდვა:   ლაზერული პრინტერი 
 
331 LASER DARK
საბეჭდი ფირი
გერმანიაში წარმოებული laser dark თერმო ტრანსფერ ფურცლები, განკუთვნილია მუქი ფერის მაისურებისთვის.ეს თერმო ფურცლები გამოიყენება ბამბის, პოლიესტერის და პოლიესტერ/ბამბის ქსოვილებისათვის.  თერმო ფურცლების ხარისხი გვაძლევს შესაძლებლობას მივიღოთ ბეჭდვის მაღალი ხარისხი და გარჩევადობა. ეს თერმო ფურცლები არ საჭიროებს სარკულად ბეჭდვას 
პრესის ტემპ.   180°
რეცხვა:   40°
პრესვის დრო   25 წამი.
ბეჭდვა:   ლაზერული პრინტერი