შესვლა/რეგისტრაცია
Search
Close this search box.

ეს თერმული პრესი არის სრულიად ავტომატური, იკეტება ღილაკით და იღება ავტომატურად, მითითებული დაპრესვის დროის დასრულების შემდეგ. მისი მთავარი უპირატესობა ოპერირების ავტომატურობასა და სისწრაფეშია. ვინაიდან პრესს არ ჭირდება ხელით გახსნა-დახურვა, ოპერატორს ეძლევა საშუალება დაპრესვის დრო გამოიყენოს შემდეგი ანაბეჭდის მომზადებისთვის, თერმული მასალის მოსწორებისთვის და ა.შ.

თერმულ წნეხს გააჩნია მოძრავი Swing ტიპის გაცხელებადი ზედაპირი და გამოსაგორებელი საბაზო ზედაპირი. პრესის ეს ორი თვისება იძლევა საბეჭდ ზედაპირზე იდეალურ წვდომას, და მაქსიმალურად ამცირებს მიდგომის პრობლემას, საბეჭდ ზედაპირზე მატერიალისა და საბეჭდი მასალის განთავსებისთვის იძლევა მაქსიმალურ ხილვადობასა და კომფორტს.

გაითვალისწინეთ რომ დანადგარის ოპერირებისთვის საჭიროა კომპრესორი.

მსგავსი პროდუქტები

მენიუ